مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

عملیات ثامن الائمه(ع)، مبدأ تحول در استراتژی نظامی ایران

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس
نوبت آخرین چاپ: 
دوم
سال آخرین چاپ: 
1388
نام مجموعه: 
عمليات‌ها و نبردها
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
365
قیمت: 
42000 ریال
فهرست: 

( برگزیده دهمین دوره جایزه کتاب فصل، تابستان1388) 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: محیط بین المللی

فصل دوم: استراتژی نظامی عراق

فصل سوم: بحران داخلی و فرعی شدن مسئله جنگ

فصل چهارم: استراتژی نظامی ایران

فصل پنجم: اشغال و ازاد سازی شرق کارون

فصل ششم: تحول در راهبرد نظامی

فهرست نقشه ها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب عملیات ثامن الائمه(ع)، مبدأ تحول در استراتژی نظامی ایران
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب عملیات ثامن الائمه(ع)، مبدأ تحول در استراتژی نظامی ایران
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: