مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

عملیات خیبر

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
دهم
سال آخرین چاپ: 
1387
نام مجموعه: 
عمليات‌ها و نبردها
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
59
قیمت: 
5000 ریال
فهرست: 

در این کتاب به عملیات خیبر که به منظور تصرف جزایر مجنون انجام گردید، پرداخته می شود.

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب عملیات خیبر
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب عملیات خیبر
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: