مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

عملیات مسلم بن عقیل (ج 21)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
1087
قیمت: 
240000 ریال
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار 

مقدمه

1 شهریور 1361

2 شهریور 1361

... تا

30 مهر 1361

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
عملیات مسلم بن عقیل (ج 21)
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: