مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

قدرت طبقه متوسط سنتی در ایران

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
232
قیمت: 
90000 ریال
فهرست: 

فصل اول: طرح تحقیق

فصل دوم: مبنای نظری

فصل سوم: طبقه متوسط سنتی؛پیشینه و اعتراضات اجتماعی

فصل چهارم: دست یابی و تثبیت قدرت طبقه متوسط سنتی

فصل پنجم: نتیجه گیری

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب قدرت طبقه متوسط سنتی در ایران
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب قدرت طبقه متوسط سنتی در ایران
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: