مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

قوی ترین شریک جرم

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
158
قیمت: 
50000 ریال
فهرست: 

پیش‌گفتار

مقدمه‌ی ترجمه‌ی فارسی

سخن نویسنده

مقدمه

فصل اول: تاریخچه‌ی منازعه

فصل دوم: مداخله‌ی آمریکا در منطقه

فصل سوم: جانب‌داری آشکار

فصل چهارم: کمک‌های پنهان

فصل پنجم: برنامه‌ی مخفی

فصل ششم: اقدام نهایی

نتیجه‌گیری‌

منابع و یادداشت‌ها

فهرست نقشه‌ها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب قوی ترین شریک جرم
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب قوی ترین شریک جرم
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: