مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

لشکر17 علی بن ابی طالب در عملیات بدر

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
عمليات‌ها و نبردها
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
220
قیمت: 
80000 ریال
فهرست: 

پیش گفتار

مقدمه

معرفی راوی

اسامی فرماندهان و مسئولین

فهرست مطالب دفتر اول

متن دفتر اول

فهرست مطالب دفتر دوم

متن دفتر دوم

ضمیمه1: گزارش مختصر عملیات بدر

ضمیمه2 : خلاصه عملکرد لشکر17 علی بن ابیطالب(ع) در عملیات بدر

ضمیمه3 : چند برگ دستنوشته راوی

ضمیمه4 : کالک ها

ضمیمه5 : عکس ها

فهرست تفضیلی

فهرست اعلام

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب لشکر17 علی بن ابی طالب در عملیات بدر
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب لشکر17 علی بن ابی طالب در عملیات بدر
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: