مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

مهران در جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
اطلس
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
138
قیمت: 
50000 ریال
فهرست: 

مجموعه اطلس راهنما- شماره 10

 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: جغرافیای مهران

فصل دوم: پیشینه ی درگیری های مرزی

فصل سوم: مهران در هجوم سراسری

فصل چهارم: تحولات راهبردی در جنگ

فصل پنجم: تحرکات آفندی عراق

فصل ششم: شکست استراتژی عراق

فصل هفتم: پایان جنگ

منابع

راهنمای نقشه ها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب مهران در جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب مهران در جنگ
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: