مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نبردهای شرق کارون

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
ششم
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
عمليات‌ها و نبردها
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
330
قیمت: 
75000 ریال
فهرست: 

این کتاب، شرح و بررسی عملیاتهای انجام شده در سال‌های 1359 و 1360 در شرق کارون است، که منجر به شکسته‌شدن حصر شهر آبادان شد. نویسندگان، عملیاتها را شرح داده و خسارات و تلفات سنگین دشمن را بررسی کرده‌اند. کتاب شش فصل دارد: «فصل 1: مراحل تهاجم، توقّف و تغییر تاکتیک ارتش متجاوز عراق؛ فصل 2: محاصره‌ی آبادان و تشکیل جبهه‌ی شرق کارون؛ فصل 3: محورعملیاتی شرق کارون؛ فصل 4: طرح‌ریزی و اجرای عملیاتهای محدود؛ فصل 5: طرّاحی؛ فصل 6: اجرای عملیات ثامن‌الائمّه.» در ضمیمه‌ی کتاب، به بحران داخلی کشور در شش‌ماهه‌ی دوم جنگ و جریانهای ضدّانقلاب، گشوده شدن جبهه‌ای داخلی، بنی‌صدر، سازمان منافقین و سایر گروههای ضدّانقلاب مسلّح، جبهه‌ی ملّی و لیبرالهای ملّی‌گرا اشاره شده است.

( برگزیده جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس) 

فهرست:

پیشگفتار

سرآغاز

مقدمه

فصل اول: تهاجم، توقف و تغییر تاکتیک ارتش  عراق

فصل دوم: محاصره آبادان و تشکیل جبهه شرق کارون

فصل سوم: محورهای عملیاتی شرق کارون

فصل چهارم: طرح ریزی و اجرای عملیات محدود

فصل پنجم: طراحی عملیات ثامن الائمه

فصل ششم: اجرای عملیات ثامن الائمه

ضمیمه: بحران داخلی در شش ماهه دوم جنگ

کتابنامه(فهرست منابع)

نمایه(فهرست راهنما)

نقشه ها

عکس ها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب نبردهای شرق کارون
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب نبردهای شرق کارون
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: