مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نخستین گام به سوی فتح فاو (ج 39/1)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار 

مقدمه

16 آبان 1364

17 آبان 1364

... تا

23 آذر 1364

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
نخستین گام به سوی فتح فاو (ج 39/1)
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: