مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نظام دوقطبی و جنگ عراق و ایران

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1388
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
507
قیمت: 
52000 ريال
فهرست: 

     پیشگفتار

     مقدمه

     فصل اول: کلیات پژوهش

     فصل دوم: رهیافت های نظری جنگ های منطقه ای در ساختار دو قطبی

     فصل سوم: ویژگی های ساختاری نظام بین الملل در جنگ ایران-عراق

     فصل چهارم: مواضع و جهت گیری کشورهای سوسیالیستی در جنگ تحمیلی

     فصل پنجم: مواضع و جهت گیری بلوک غرب در جنگ تحمیلی

     نتیجه گیری

     نمایه (فهرست منابع)

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب نظام دوقطبی و جنگ عراق و ایران
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب نظام دوقطبی و جنگ عراق و ایران
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: