مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

همسفر

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
فرماندهان و راويان
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
232
قیمت: 
80000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: پشت و پناه (شهید و همسر)

فصل دوم: از چشم کودکان (رفتار شهید با کودکان)

فصل سوم: پهلوی دل (سید با همسایگان)

فصل چهارم: راننده خوب (سید و راویان)

فصل پنجم: دست به کار (سید و کار و تلاش)

فصل ششم: ایستاده (سید و مجروحیت)

فصل هفتم: رو به مشرق (عبادت شهید)

فصل هشتم: دوست، روایتی از حمید ژاله گویان (یاجناق شهید)

فصل نهم: برادر (روایت سید مصطفی موسوی برادر شهید)

فصل دهم: رفتن تا فراسو (سید و شهادت)

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب همسفر
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب همسفر
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: