مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

هویزه،آخرین گام های اشغالگر (ج 11)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
چهارم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
782
قیمت: 
90000 ریال
فهرست: 

این کتاب، روزشمار یک دوره 77 روزه از جنگ ایران و عراق است، که رویدادهای مهم سیاسی ـ نظامی این دروه را دربر می‌گیرد. کتاب با تشریح اولین روز اشغال کامل خرّمشهر (1359/8/5) شروع شده تا محاصره هویزه (1359/10/21) ادامه می‌یابد و در نهایت با ذکر گزیده‌ای از حوادث چند روز محاصره و در نهایت، اشغال هویزه (22 تا 27 دی 1359) پایان می‌پذیرد. در شروع دوره، مهمترین هدف عراق، تکمیل محاصره‌ی آبادان و سپس تصرّف آن شهر بوده است. امّا مقاومت 35 روزه‌ی خرّمشهر چنان تأثیراتی برجا گذاشت که گریبان اشغالگر را نه تنها تا پایان این دوره بلکه تا پایان مرحله‌ی اشغال ایران رها نکرد. مقاومت خرّمشهر عامل ضربه‌پذیر شدن خطوط دفاعی عراقی گردید و از آن مهمتر، سبب درهم شکستن اراده‌ی ادامه‌ی جنگ در مناطق مسکونی در برابر مقاومت مردمی در بین نظامیان اشغالگر شد.

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

فهرست:

پیش گفتار 

مقدمه

5 آبان 1359

6 آبان 1359

... تا

27 دی 1359

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب هویزه،آخرین گام های اشغالگر
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: