مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

والفجر مقدماتی؛ دستگیری سران حزب توده و تیرگی روابط ایران و شوروی(ج23)

چاپلینک ثابت
نوبت آخرین چاپ: 
1
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
880
قیمت: 
210000 ریال
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار

مقدمه

1 دی 1361

2  دی 1361

... تا

30 بهمن 1361

گزارش روزشمار

فهرست راهنمای موضوعی (اعلام)

نقشه ها و کالک ها

تصویر روی جلد: 
والفجر مقدماتی؛ دستگیری سران حزب توده و تیرگی روابط ایران و شوروی(ج23)
فایل pdf: 

مطالب مرتبط

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: