مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

والفجر1؛ ممانعت ایران از برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت امریکا در لبنان (ج 24)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
1
سال آخرین چاپ: 
94
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
978
قیمت: 
ریال 390000
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

1 اسفند 1361

2 اسفند 1361

...

...

30 فروردین 1362

31 فروردین 1362

 

گزارش روزشمار (فشرده اهم مطالب)

فهرست راهنما  (نمایه)

فهرست راهنمای نقشه ها

فهرست راهنمای عکسها

 

تصویر روی جلد: 
والفجر1؛ ممانعت ایران از برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت امریکا در لبنان (ج 24)
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: