مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ویرانی دروازه شرقی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
هفتم
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
604
قیمت: 
72000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار چاپ سوم

پیشگفتار چاپ اول

کتاب اول: چنگ های عراق با ایران

کتاب دوم: بعد از جنگ با ایران

کتاب سوم: اشغال کویت و جنگ عراق و متحدین

کتاب چهارم: صدام و امنیت او در عراق

کتاب پنجم: حرکت های مردمی و مخالفان علیه صدام

ضمیمه

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب ویرانی دروازه شرقی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب ویرانی دروازه شرقی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: