مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

پاوه در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
اطلس
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
100
قیمت: 
68000 ریال
فهرست: 

مجموعه اطلس راهنما- شماره 11

 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تاریخچه پاوه

فصل دوم: حماسه پاوه

فصل سوم: توسعه امنیت

فصل چهارم: تامین مرز

فصل پنجم: قهرمانان حماسه پاوه

منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب پاوه در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب پاوه در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: