مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

پایان جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
ششم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
تاريخ جنگ ايران و عراق
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
319
قیمت: 
35000 ریال
فهرست: 

مجلّد حاضر ـ که جلد پنجم از مجموعه‌ی شش جلدی «سیری در جنگ ایران و عراق» است ـ به صورت اجمالی رویدادها را پس از عملیات والفجر ده در حلبچه تا تهاجم عراق به کویت، مورد بحث قرار می‌دهد. کتاب در چهار فصل تنظیم شده است، که عبارتند از: زمینه‌های تغییر در موازنه‌ی جنگ (تغییر استراتژی عراق از پدافند به آفند)؛ آغاز تحوّلات و تغییر در موازنه‌ی جنگ (بازتاب برتری نظامی عراق و تغییر استراتژی این کشور)؛ تلاش ایران برای مهار حملات عراق؛ آغاز مذاکرات صلح تا پذیرش مجدّد قرارداد 1975 الجزایر به‌وسیله‌ی عراق. نقشه‌هایی نیز ـ شامل نقشه‌ی تهاجم عراق به فاو، شلمچه، جزایر مجنون، جبهه‌ی میانی، حمله‌ی مجدّد عراق به جنوب ایران و نقشه‌ی عملیات مرصاد ـ ارائه شده است.

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: زمینه های تغییر در موازنه جنگ

فصل دوم: آغاز تحولات و تغییر در موازنه جنگ

فصل سوم: تلاش ایران برای مهار حملات عراق

فصل چهارم: از آغاز مذاکرات صلح تا پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر

فهرست نقشه ها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب پایان جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب پایان جنگ
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: