مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

پژوهشی درباره تهران و دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
208
قیمت: 
115000 ریال
فهرست: 

مقدمه

فصل اول: تاریخ اجمالی تهران

فصل دوم : تهران درآغاز جنگ

فصل سوم: تهران و جنگ شهرها

فصل چهارم: تهران شهر جنگی

کتابنامه

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب پژوهشی درباره تهران و دفاع مقدس
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب پژوهشی درباره تهران و دفاع مقدس
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: