مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کردستان در جنگ ضد شورشگری و دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
اطلس
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
148
قیمت: 
50000 ریال
فهرست: 

مجموعه اطلس راهنما- شماره 9

 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: وضعیت عمومی

فصل دوم: بحران در کردستان

فصل سوم: آزادی شهرها

فصل چهارم: آزادسازی جاده های ارتباطی

فصل پنجم: آزادسازی مناطق بینابینی

فصل ششم: تأمین مرز

فصل هفتم: تعقیب ارتش متجاوز

منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب کردستان در جنگ ضد شوروشگری و دفاع مقدس
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب کردستان در جنگ ضد شوروشگری و دفاع مقدس
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: