مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کردها در میانۀ جنگ ایران و عراق: بررسی تأثیر جنگ ایران و عراق بر جنبش مبارزاتی کردهای عراق (1988-1980)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1394
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
352
قیمت: 
220.000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

 

فصل اول: مبانی نظری پژوهش

بهره اول- بررسی مفاهیم اساسی پژوهش

بهره دوم- چارچوب نظری پژوهش

بهره سوم- چرایی انتخاب عنوان جنبش مبارزاتی کردهای عراق

 

فصل دوم: کردها از آغاز تا چهار تکه شدن جغرافیای سرزمینی

بهره اول- کُردها و خاستگاه تاریخی و جغرافیایی آنها (از آغاز تا 1514م)

بهره دوم ـ کُردها در عثمانی (1514 ـ 1919م)

 

فصل سوم: جنبش مبارزاتی کردهای عراق از آغاز تا افول (1979 ـ 1919 م)

بهره اول ـ تجزیه عثمانی؛ شکل‌گیری جنبش کُردی در عراق (1958 ـ 1919م)

بهره دوم ـ دوران اوج جنبش مبارزاتی کُردهای عراق (1975 ـ 1958 م)

بهره سوم ـ دوره افول جنبش مبارزاتی کُردهای عراق (1980 ـ 1975 م)

 

فصل چهارم: اهداف و نیات ایران و کردها برای همکاری پس از انقلاب  1979 م (1988 ـ 1980 م)

بهره اول ـ مهم‌ترین تحولات و اتفاقات مرتبط با کُردهای عراق در دهه 1980 م

بهره دوم ـ ملاحظات ایدئولوژیک و راهبردی ایران

بهره سوم ـ ملاحظات راهبردی کُردهای عراق به جنگ ایران و عراق

 

فصل پنجم: کردها در جنگ ایران و عراق

بهره اول ـ واکنش کُردهای عراقی به انقلاب و بحران کردستان ایران

بهره دوم ـ فعالیت‌‌ها و روابط سیاسی کُردهای عراق در طول جنگ

بهره سوم ـ فعالیت‌‌ها و اقدامات نظامی کُردهای عراقی در طول جنگ

 

فصل ششم: جنگ ایران و عراق و احیای جنبش مبارزاتی کردهای عراق

بهره اول ـ اثبات احیای جنبش مبارزاتی کُردهای عراق

بهره دوم ـ تبیین رابطه میان ایران و کُردهای عراق براساس شاخصه‌‌های شش‌‌گانه نظریه حامی ـ پیرو

 

جمع‌بندی

فهرست منابع پژوهش

ضمایم

تصویر روی جلد: 
تصویر پشت جلد: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: