مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گذری بر رفتارهای مدیریتی شهید همت در مکتب نبوی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
فرماندهان و راويان
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
160
قیمت: 
70000 ریال
تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب گذری بر رفتار های مدیریتی شهید همت در مکتب نبوی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب گذری بر رفتار های مدیریتی شهید همت در مکتب نبوی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: