مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزینه های راهبردی جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
سوم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
344
قیمت: 
43000 ریال
فهرست: 

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: ملاحظات نظری

فصل دوم: وقوع جنگ

فصل سوم: تداوم جنگ

فصل چهارم: پایان جنگ

فصل پنجم: پس از جنگ

نتیجه گیری

فهرست منابع

فهرست راهنمای موضوعی (اعلام)

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب گزینه های راهبردی جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب گزینه های راهبردی جنگ
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: