مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گفتمان شهادت؛ بررسی مفهوم شهادت با رویکرد تحلیلِ گفتمان

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1394
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
159
فهرست: 

مقدمه

 

فصل اول: طرح پژوهش

 

فصل دوم: مبنای نظری

 

فصل سوم: صورت بندی مفهوم شهادت در بطن گفتمان اسلامی غالب

 

فصل چهارم: صورت بندی شهادت با توجه به نظر لاکلائو و موفه

 

فصل پنجم: نقش اسطوره ها در صورت بندی شهادت

 

نتیجه گیری

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب گفتمان شهادت
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب گفتمان شهادت
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: