مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

Inévitabilité De la Guerre

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
ترجمه
تعداد صفحات: 
350
قیمت: 
7 دلار
فهرست: 

(کتاب "Inévitabilité De la Guerre" ترجمه†ی کتاب "اجتناب ناپذیری جنگ" از آثار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس می باشد)

Introduction

Chapitre 1: L'EXAMEN DES Théories

Chapitre 2: Les Causes la guerre IRA-IRAK; les points de vue et les theories

Chapitre 3: Rivalite,conflit, cooperation

Chapitre 4: Revolution et guerre

CONCLUSION

 

 

 

 

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب Inévitabilité De la Guerre

مطالب مرتبط

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: