مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

The War; Restoration of Stability

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
2012
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
انگلیسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
376
فهرست: 

     (کتاب "The War; Restoration of Stability" ترجمه†ی کتاب "بازیابی ثبات" از آثار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس می باشد)

Preface

Chapter 1: Iraq's Plotical Objectives

Chapter 2: Military Deadlock,Political Crisis

Chapter 3: New Development in the Course of War and Liberation of Occupied Areas

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب THE WAR;RESTORATION OF STABILITY
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب THE WAR;RESTORATION OF STABILITY
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: