مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 26 اسفند؛

 

روزشمار اسناد سازمان ملل27 اسفند

همایش واکاوی عملیات والفجر 8

چاپلینک ثابت
نوع همایش: 
واکاوی عمليات‌ها
شماره همایش: 
22

تاریخ برگزاری

0
15
20
بهمن
1389
محل برگزاری: 
سالن همایش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس
فایل تصویری: 
پوستر دعوت همایش