مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

همایش واکاوی عملیات والفجر 8

چاپلینک ثابت
نوع همایش: 
واکاوی عمليات‌ها
شماره همایش: 
22

تاریخ برگزاری

0
15
20
بهمن
1389
محل برگزاری: 
سالن همایش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس
فایل تصویری: 
پوستر دعوت همایش