مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

واکاوی عملیات طریق‌القدس

چاپلینک ثابت
نوع همایش: 
واکاوی عمليات‌ها
شماره همایش: 
11

تاریخ برگزاری

30
15
9
اردیبهشت
1388
محل برگزاری: 
سالن همایش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس
فایل تصویری: 
پوستر دعوت همایش