مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد

آیکن: 
اسناد نظامی

این سند حاوی تلفنگرام فرماندهی منطقه 7 (باختران) درباره گزارش...

محمد رسول الله (ص) (12 دی 1360) 1360 پاوه -نوسود نوسود, طویله
آیکن: 
اسناد نظامی

این سند آخرین گسترش یگان های دشمن را در مناطق زیررا نشان می دهد (...

محمد رسول الله (ص) (12 دی 1360) لشکر 92 زرهی خوزستان 1360 پاوه -نوسود نوسود, حلبچه (عراق), قصرشیرین, خانقین, بازی‌دراز
آیکن: 
اسناد نظامی

این سند شامل سه بخش اصلی است که عبارتند از:

بخش اول: گزارش...

محمد رسول الله (ص) (12 دی 1360) نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران, لشگر 84 خرم‌آباد 1361 پاوه -نوسود محمدابراهیم همت پاوه, نوسود, مریوان, طویله, پنجوین
آیکن: 
اسناد نظامی

تلفنگرام های هماهنگی بین برادران (شهید بروجردی - شهید صیاد شیرازی...

محمد رسول الله (ص) (12 دی 1360) 1360 پاوه -نوسود محسن رضایی‌میرقائد, محمد بروجردی, علی صیاد شیرازی, سیدیحیی (رحیم) صفوی سومار, گیلان‌غرب, مریوان, نوسود, پنجوین, طویله
آیکن: 
اسناد نظامی

این سند از عملیات سپاه منطقه 8 اهواز به عملیات سپاه مرکز صادر شده...

محمد رسول الله (ص) (12 دی 1360) 1360 پاوه -نوسود علی صیاد شیرازی سومار
آیکن: 
اسناد نظامی

تلفنگرام فرماندهی منطقه 7 باختران درباره گزارش (کشته شدگان واسراء...

محمد رسول الله (ص) (12 دی 1360) 1360 پاوه -نوسود طویله, نوسود, پاوه