مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد

آیکن: 
اسناد نظامی

این گزارش شامل مقطع مهمی از دوران مقدس می باشد که طی آن در چند...

مرصاد, بیرون راندن عراق از خوزستان در پایان جنگ (اول مرداد 67) قرارگاه نجف , تیپ 29 نبی اکرم (ص), لشکر 57 ابوالفضل (س), تیپ 75 ظفر, لشکر 6 پاسداران , تیپ 100 انصارالرسول, تیپ 12 قائم (عج), لشکر 9 بدر, لشکر 33 المهدی (عج), لشکر 71 روح الله, لشکر 27 محمد رسول الله (ص), سپاه نیرومخصوص ولی امر 1367 قصرشیرین-سرپل ذهاب-گیلانغرب مهران
آیکن: 
اسناد نظامی

گزارش لحظه به لحظه شنود ازحرکات و اقدامات دشمن...

مرصاد 1367 قصرشیرین-سرپل ذهاب-گیلانغرب کرمانشاه, باختران
آیکن: 
اسناد نظامی

در سند حاضر، آمار شهدا و مجروحین عملیات مرصاد یگان های مختلف  از...

مرصاد لشکر 32 انصارالحسین, قرارگاه رمضان, لشکر 11 امیرالمومنین (ع), لشکر 27 محمد رسول الله (ص), لشکر 9 بدر, لشکر 155 ویژه شهدا , قرارگاه نجف , تیپ 100 انصارالرسول, تیپ 12 قائم (عج), تیپ 29 نبی اکرم (ص), تیپ 59 مسلم بن عقیل, لشکر 6 پاسداران , لشکر 57 ابوالفضل (س), سپاه نیرومخصوص ولی امر, لشکر 71 روح الله, لشکر 36 انصارالمهدی, تیپ 77 نبوت, تیپ 100 انصارالرسول 1367 قصرشیرین-سرپل ذهاب-گیلانغرب