مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد

آیکن: 
اسناد نظامی

با توجه به تحریم ها و اتحاد جهانی علیه ایران در جنگ هشت ساله با...

نصر 4 لشکر 21 امام رضا (ع), تیپ 43 بیت المقدس, لشکر 57 ابوالفضل (س), لشکر 7 ولی عصر (عج), لشکر 14 امام حسین (ع), لشکر 5 نصر, تیپ 35 امام حسن (ع), تیپ 59 مسلم بن عقیل, لشکر 41 ثارالله (ع), لشکر 33 المهدی (عج), لشکر 32 انصارالحسین, لشکر 25 کربلا, لشکر 10 سیدالشهدا (ع), لشکر 11 امیرالمومنین (ع), گروه توپخانه 61 محرم, لشکر 155 ویژه شهدا , لشکر 8 نجف, تیپ 48 فتح , قرارگاه نجف 1366 بانه-سردشت
آیکن: 
اسناد نظامی

فرمانده نیروی زمینی سپاه (علی شمخانی) یک روز مانده به عملیات نصر4...

نصر 4 قرارگاه نجف , لشکر 14 امام حسین (ع), لشکر 57 ابوالفضل (س), لشکر 32 انصارالحسین, لشکر 11 امیرالمومنین (ع), لشکر 33 المهدی (عج), لشکر 41 ثارالله (ع), تیپ 35 امام حسن (ع), تیپ 59 مسلم بن عقیل, گروه توپخانه 61 محرم, تیپ 38 مکانیزه ذوالفقار 1366 بانه-سردشت علی شمخانی علی شمخانی
آیکن: 
اسناد نظامی

این سند پنج روز مانده به شروع عملیات از طرف فرمانده تیپ توپخانه 61...

نصر 4 لشکر 32 انصارالحسین, لشکر 11 امیرالمومنین (ع), لشکر 25 کربلا, لشکر 155 ویژه شهدا , تیپ 29 نبی اکرم (ص), لشکر 14 امام حسین (ع), تیپ 59 مسلم بن عقیل 1366 بانه-سردشت

یگان ها