مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد

آیکن: 
اسناد نظامی

گزارش لحظه به لحظه عملیات والفجر 3 که توسط قرارگاه 5 نصر تهیه...

والفجر 3 قرارگاه نجف , لشکر 5 نصر 1362 چنگوله-مهران زرباطیه, زالوب
سند مکتوب

پس از انجام چند عملیات موفق که نیروهای سپاه و ارتش بطور مشترک با...

والفجر 3 قرارگاه نجف 1362 چنگوله-مهران محمدعلی(عزیز) جعفری

صفحه‌ها