مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد

سند مکتوب

عملیات والفجر 8 که با ناباوری دشمن منجر به از دست دادن منطقه مهم و...

والفجر 8 1365 شلمچه تا فاو حسین عسگری موفق فاو (عراق)
سند مکتوب

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

جنوب
سند مکتوب

کالک فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

شهید مدنی (27 شهریور 1360) سوسنگرد(طلائیه تا بستان) سوسنگرد
سند مکتوب

فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

شهید مدنی (27 شهریور 1360) 1360 سوسنگرد(طلائیه تا بستان) سوسنگرد
سند مکتوب

فلش پاتک دشمن درعملیات حسین بن علی(ع)

حسین بن علی (ع) (26 شهریور 1361)
آیکن: 
اسناد نظامی

فلش حمله خودی در عملیات حسین بن علی(ع) 

حسین بن علی (ع) (26 شهریور 1361) 1359

صفحه‌ها

یگان ها