مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد

آیکن: 
دستخط

من بعنوان فرمانده سپاه حویزه با 62 نفر پاسداری که 22نفر آنان...

تهاجم دشمن به سوسنگرد و اهواز (1359 محور چزابه) 1359 سوسنگرد(طلائیه تا بستان) سیدحسین علم الهدی مصطفی چمران هویزه ( حویزه)
آیکن: 
اسناد نظامی

تاکید قرارگاه خاتم بر برگرداندن نیروهای خردسال بسیجی از جبهه ها...

سپاه 7حدید 1362 احمد کاظمی
آیکن: 
اسناد نظامی

فعالیت های مهندسی دشمن روی رودخانه نیسان و نحوه حضور دشمن در...

تهاجم دشمن به سوسنگرد و اهواز (1359 محور چزابه), شهید مدنی (27 شهریور 1360) 1359 سوسنگرد(طلائیه تا بستان) هویزه ( حویزه), دغاغله, رودخانه نیسان, احیمر, سویدانی دشت آزادگان

صفحه‌ها

یگان ها