مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 بهمن؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار

رخدادهای 22 بهمن
(موارد موجود در جلدهای منتشر شده روزشمار جنگ)
ماخذ: روزشمار جلد 23- والفجرمقدماتی دستگیری سران حزب توده و تیر‌گی روابط ایران و شوروی "22 بهمن 1361"

22 بهمن 1361
27 ربیع‌الثانی 1403
11 فوریه 1983

خلاصه گزارش روز

594  آبادان امروز نیز زیر آتش شدید نیروهای عراقی بود که بر اثر آن 9 تن از اهالی شهر شهید یا مجروح شدند و 3 منزل ویران شد.

...
ماخذ: روزشمار جلد 1- پیدایش نظام جدید "22 بهمن 1357"

22 بهمن 1357
13 ربیع‌الاول 1399
11 فوریه 1979

خلاصه گزارش روز

11 ادامه جنگ شدید خیابانی بین مردم و نیروهای گارد در خیابان‌های تهران. اعزام ارابه‌های جنگی به دوشان‌تپه و نیروی هوایی برای مقابله با مردم. هجوم مردم به ستون اعزامی‌ در تهران‌پارس و...