روزشمار

رخدادهای 27 اردیبهشت
(موارد موجود در جلدهای منتشر شده روزشمار جنگ)
ماخذ: روزشمار جلد 2- بحران در خوزستان "27 اردیبهشت 1358"

27 اردیبهشت 1358
20 جمادی‌الثانی 1399
17 می 1979

خلاصه گزارش روز

122 تشکیل جلسه طولانی شورای تأمین شهر خرمشهر و انتشار سه اعلامیه پی در پی دربارۀ ضرورت تخلیه ساختمان‌ها و اماکن دولتی تا دوشنبه (58/2/31)، توقف کلیه فعالیت‌های انتظامی، نظامی و...

روزشمار دفاع‌مقدس04 مهر

روزشمار اسناد سازمان ملل04 مهر

آخرین نشریه:

شماره 56 نگین ایران