مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

امام علی (ع) (تنگه چزابه) (1 اسفند 1360)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
محدود
سال: 
1360
شناسنامه عملیات : 

زمان : تنگه چزابه

تاریخ عملیات: 1 / 12 / 1360

سازمان عمل کننده: مشترک سپاه و ارتش

شرح مختصر نبرد : 

منطقه عملیات: تنگه چزابه

جبهه نبرد: 
سوسنگرد(طلائیه تا بستان)

نبردهای مهم بر روی نقشه