مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اورامانات (3 شهریور 1360)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
ایذائی
سال: 
1360
شناسنامه عملیات : 

زمان: 1360/6/3

سازمان رزم: سپاه

فرماندهي: سپاه

 

 

شرح مختصر نبرد : 

تاریخ عملیات : 1360/6/3

این عملیات در منطقه اورامانات (پاوه-نوسود)  توسط سپاه اجرا گردید. از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

منبع: اطلس راهنما 7- کتاب کرمانشاه در جنگ صفحه 64

جبهه نبرد: 
پاوه -نوسود

نبردهای مهم بر روی نقشه