مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تهاجم دشمن به خرمشهر و آبادان (1359)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
حملات دشمن
سال: 
1359
شناسنامه عملیات : 

تاریخ هجوم: مرحله اول: 31/ 6/ 1359؛ مرحله دوم : 7/ 7/ 1359 ؛ مرحله سوم:19/ 7/ 1359 و مرحله چهارم: 24/ 7/ 1359

اشغال خرمشهر: 4/ 8/ 1359

عبور از بهمن شیر و تلاش برای تصرف آبادان:8/ 8/ 1359

 

شرح مختصر نبرد : 

برای مشاهده گزارش هجوم دشمن و نقشه مراحل مختلف و مقاومتهای صورت گرفته می توانید به کتب : اطلس راهنمای استانی خوزستان (خوزستان در جنگ)؛ اطلس راهنمای شهری (خرمشهر در جنگ)؛ روزشمار دفاع مقدس جلد 10(هجوم سراسری) و .. مراجعه نمائید

جبهه نبرد: 
شلمچه تا فاو

نبردهای مهم بر روی نقشه