مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روح الله (11 تیر 1360)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
محدود
سال: 
1360
شناسنامه عملیات : 

زمان: 1360/04/11 تا 1360/04/13

فرماندهي: سپاه‌

سازمان: مشترك‌

شرح مختصر نبرد : 

تاریخ عملیات: 1360/04/11 تا 1360/04/13

نيروي‌هاي خودي با اجراي چندين عمليات‌ منطقه پاوه - نوسود را پاك‌سازي كردند و با پشت‌ سر گذاشتن نيروهاي ضد‌انقلا‌ب به سرزمين‌هاي تحت اشغال ارتش عراق رسيدند و در خرداد 1360 نخستين خط دفاعي خود را در شرق نوسود، در برابر يگان‌هاي ارتش عراق تشكيل دادند. سپس با شناسايي مواضع دشمن، اولين عمليات منظم را طرح‌ريزي و با نام روح‌اللّه خميني كبير اجرا كردند.

در تاريخ 1360/04/11، چهار ‌گروهان عملياتي از نيروهاي سپاه پاسداران و يك گروهان احتياط از نيروهاي ارتش، از چهار محور به دشمن حمله كردند. در نخستين ساعات عمليات، دكل مخابرات، ارتفاع شمشي و تپه تانك آزاد گرديد. اين موفقيت، موقعيت دشمن را در ديگر نقاط تحت اشغال به خطر انداخت، طوري كه دشمن 24‌ساعت بعد به منظور باز‌پس‌گيري مناطق آزاد شده، پاتك كرد، اما موفقيتي به دست نياورد و به ناچار ضمن عقب‌نشيني، براي جلوگيري از خسارات بيشتر، نوسود را تخليه كرد و در ارتفاعات غربي شهر مستقر شد.

منبع: اطلس راهنما 7- کتاب کرمانشاه در جنگ صفحه 66

جبهه نبرد: 
پاوه -نوسود

نبردهای مهم بر روی نقشه