مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 بهمن؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سقوط مجنون (4 تیر 1367)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
حملات دشمن
سال: 
1367
نقشه انتخابی: 
شناسنامه عملیات : 

زمان :1367/4/4

هجوم ارتش عراق به جزایر مجنون

شرح مختصر نبرد : 

تاریخ حمله : 4 / 4/ 1367

ارتش عراق پس از به کارگیری وسیع سلاح شیمیایی، با سپاه های سوم،ششم و گارد،به جزایر مجنون ومنطقه جفیرهجوم آورد و مناطق آزاد شده در عملیات خیبر و بدر را اشغال کرد.

یکی از عوامل برتری ایران بر عراق در اختیار داشتن اسیران بیش تر بود. لذا ارتش عراق برای افزایش اسیران خود و جهت مقابله با ایران ، در تاریخ 1367/4/21 با سپاه های چهارم و گارد به منطقه عین خوش هجوم برد و شماری از نیروهای ایران را اسیر کرد.

منبع: اطلس جنگ ایران و عراق، فشرده نبردهای زمینی صفحه 109

 

جبهه نبرد: 
سوسنگرد(طلائیه تا بستان)

نبردهای مهم بر روی نقشه