مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سلمان (2 دی 1360)

چاپلینک ثابت
سال: 
1360
شناسنامه عملیات : 

زمان : 2/ 10/ 1360 تا 1360/10/4

شرح مختصر نبرد : 

تاریخ عملیات: 2/ 10/ 1360 تا 1360/10/4

این عملیات در منطقه پاسگاه کوخلان (خاو) اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

منبع: کتاب کردستان در جنگ ضد شورش گری و دفاع مقدس

جبهه نبرد: 
مریوان

نبردهای مهم بر روی نقشه