مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شمال سان واپا (15 آبان 1364)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
ایذائی
سال: 
1364
شناسنامه عملیات : 

زمان: 1364/8/15

سازمان عمل کننده : ارتش

فرماندهي: ارتش

 

 

شرح مختصر نبرد : 

تاریخ عملیات : 1364/8/15

این عملیات در منطقه شمال سان واپا (نفت شهر-سومار)  توسط ارتش اجرا گردید. در این عملیات عناصری از تیپ 3 لشکر 88 زرهی با یورش به مواضع دشمن در شمال ارتفاعات سان واپا، یک گروهان از آنان را منهدم کردند. از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

منبع: اطلس راهنما 7- کتاب کرمانشاه در جنگ صفحه 128

جبهه نبرد: 
نفت شهر-سومار

نبردهای مهم بر روی نقشه