مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فتح 4 (22 بهمن 1365)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
محدود
سال: 
1365
شناسنامه عملیات : 

زمان: 22 / 11 / 1365

منطقه :رواندوز و دیانا

رمز عملیات: یا الله

شرح مختصر نبرد : 

تاریخ عملیات : 22 / 11 / 1365

عملیات فتح4 با رمز "یا الله" در منطقه عمومی رواندوز و دیانا عراق با همکاری مشترک واحدهای تحت امر قرارگاه رمضان و حزب دمکرات کردستان عراق(حدود 5 گردان)  در دو مرحله اجرا گردید که در هر مرحله خسارات فراوانی به مراکز نظامی و تأسیسات عراق وارد شد و جمعاً بیش از 1000 نفر از ارتشیان عراق و مزدوران محلی آنان کشته و زخمی شدند.

   نتیجه عملیات در مرحله دوم عملیات فتح 4 نیز در تاریخ 65/12/4 انجام شد .

منبع: اطلس راهنما 12- آذربایجان غربی در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس ،صفحه 201

 

جبهه نبرد: 
عملیات برون مرزی

نبردهای مهم بر روی نقشه