مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

والفجر 5

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
محدود
سال: 
1362
شناسنامه عملیات : 

تاریخ عملیات: 28/ 11/ 1362

فرماندهی: سپاه

سازمان رزم: سپاه

این عملیات در منطقه ارتفاعات چنگوله (چنگوله-مهران)  توسط سپاه اجرا گردید.

 

منبع: کتاب ایلام در جنگ

شرح مختصر نبرد : 

در آستانه نبرد بزرگ خیبر، لازم بود  تک های پشتیبانی به صورت محدود و ایذایی به منظور فریب دشمن صورت پذیرد. با توجه به اوضاع جبهه ها، منطقه عمومی چنگوله در جنوب مهران برای این کار انتخاب شد. به منظور تحقق اهداف یاد شده، سپاه عملیات والفجر 5 را طراحی و با 15 گردان و در 4 محور با رمز "یا زهرا (س)" در نیمه شب 1362/11/28 اجرا کرد.در این نبرد چند روزه، عمده اهداف پیش بینی شده تحقق یافت و مناطق مهمی نظیر بندپیرعلی، تنگه و بلندی های چنگوله، ارتفاعات تونل، 230، چغاعسگر، عباس عظیم، آزادخان کشته و تقی مرده آزاد شدند. در این عملیات، رزمندگان اسلام بر عقبه دشمن، مخصوصا جاده "طیب-بدره" عراق، مسلط شدند و حدود 30 کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی ایران را -که هنوز تحت اشغال دشمن بود-آزاد کردند.

منبع :اطلس راهنما-3 کتاب ایلام در جنگ صفحه 98

جبهه نبرد: 
چنگوله-مهران

نبردهای مهم بر روی نقشه