مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسامی رمز آبراههای منطقه درعملیات بدر

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
جبهه‌های نبرد: 
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی بدر

منطقه : جزایرمجنون وهور

تاریخ عملیات : 63/12/19 الی 63/12/26

شرح/نمایه موضوع: 

در عملیات ها معمولا کالکی برای هماهنگی بین یگانها تهیه می شد که حاوی اسم رمز برای نقاط مهم بود.

این اسامی، در مکالمات بی سیمی بین یگانها و قرارگاها مورد استفاده قرار می گرفت.

ممکن است در برخی نوارها و مکالمات ضبط شده در این عملیات، و یا برخی یادداشتها و گزارشها، از این اسامی استفاده شده باشد.

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

444
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی