مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

خط حد و اهداف خودی درعملیات رمضان

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

20
تیر
1361
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی رمضان

منطقه : شرق بصره

یگان : قرارگاه حمزه

تاریخ تهیه : 1361/4/20

تهیه کننده : طرح و عملیات

 

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

4977
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی