مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

خط حد و مواضع خودی در روز ششم والفجر 8

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

26
بهمن
1364
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی عملیات والفجر 8 منطقه عمومی فاو

یگان: قرارگاه کربلا

تهیه کننده : طرح و برنامه

طبقه بندی : بکلی سری

این کالک نمایش وضعیت استقرار نیروی خودی و خط حد یگانها در شش روز بعد از آغاز عملیات می باشد.

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

6421
فایل تصویری
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی