مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

خط حد یگانها درعملیات بدر

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

14
اسفند
1363
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی بدر

منطقه : هوالهویزه

تاریخ عملیات : 63/12/19 الی 63/12/26

تهیه کننده : طرح وعملیات

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

468
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی