مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح عملیاتی رمضان

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی رمضان

منطقه : شرق بصره

یگان : قرارگاه نصر

تاریخ عملیات : 1361/4/22 الی 1361/5/7

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

5655
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی