مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح عملیاتی نصر

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

4
دی
1359
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی نصر

منطقه : هویزه

تهیه کننده : مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

6238
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی